Wskaźniki referencyjne - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nawigacja
Wskaźniki referencyjne
Na światowych rynkach finansowych od kilku lat trwa reforma  wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Skutkiem tej reformy jest  postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego. Świat jest w  trakcie aktualizacji lub zmian dotychczas stosowanych wskaźników stopy  procentowej, tworzenia nowych wskaźników jak i tworzenia planów  awaryjnych obejmujących wpływ tych zmian na relację umowną między  Klientami oraz Bankami.

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach również uczestniczy w tym procesie. Posiadamy  odpowiednie plany awaryjne uwzględniające ryzyka zmian, zniknięcia lub  zastąpienia dotychczas stosowanych wskaźników referencyjnych takich jak  WIBOR.

Dla naszych Klientów najważniejszą zmianą wynikającą z trwającej  reformy wskaźników referencyjnych jest większe bezpieczeństwo.  Administratorzy wskaźników są obecnie nadzorowani przez Komisję Nadzoru  Finansowego, a ryzyko zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika  referencyjnego jest odzwierciedlane w odpowiednich zapisach w umowach  kredytowych, które podpisują Państwo z Bankiem.

Zachęcamy do zapoznania się z zestawem dokumentów, które na bieżąco  aktualizujemy, monitorując zmieniającą się sytuację w tematyce  wskaźników referencyjnych w Polsce i na świecie.

1. Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych - SPRAWDŹ
2. Mapa Drogowa zastąpienia wskaźników referencyjnych - SPRAWDŹ
3. Informacje na temat prac NGR – Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych - SPRAWDŹ
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści