Statut - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nawigacja
Statut

Obowiązujący statut Banku Spółdzielczego w Wartkowicach - tekst jednolity.
Ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr 5/2020/ZP z dnia 30 czerwca 2020r. Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Wartkowicach.

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści