Schemat organizacyjny - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nawigacja
Schemat organizacyjny

  Obowiązujący w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach schemat organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Banku
  Nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022r.

  Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
  Komisji Nadzoru Finansowego
  CODE SWIFT: GBWCPLPP
  Wróć do spisu treści