Lokaty - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Rolnicy
Rachunek lokaty terminowej w złotych
Cechy produktu:
  • umożliwia pomnażanie środków pieniężnych
  • minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej - 1000 zł
  • oprocentowanie stałe lub zmienne
  • elastyczne okresy lokowania - do 24 miesięcy
  • możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres umowny
  • kapitalizacja odsetek na koniec okresu odsetkowego
  • możliwość zadysponowania odsetkami po okresie umownym
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika
  • bezpieczeństwo środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Szczegółowe informacje o produkcie otrzymacie Państwo w placówkach Banku. Zapraszamy!
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
.
Wróć do spisu treści