Polityka informacyjna - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nawigacja
Polityka informacyjna w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach

Zgodnie z paragrafem 5 Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008r., Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podaje do wiadomości:


  • Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach  SPRAWDŹ

  • Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Wartkowicach podlegających ogłaszaniu według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.  SPRAWDŹ
  • Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Wartkowicach podlegających ogłaszaniu według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. SPRAWDŹ
  • Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Wartkowicach podlegających ogłaszaniu według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. SPRAWDŹ

  • Przedsiębiorcy, którym Bank zleca wykonywanie czynności Bankowych -
    art.111b Prawa bankowegoBank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści