O Banku - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nawigacja
O Banku
Wartkowice, to miejscowość gminna o historii sięgającej roku 1336, położona między rzeką Ner a rzeką Wartą na terenie makroregionu niziny południowo-wielkopolskiej.
Tradycje spółdzielczości  bankowej na tym terenie sięgają roku 1911, kiedy to w Wartkowicach powołano do życia instytucję o nazwie Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe.
Towarzystwo udzielało pożyczek wyłącznie członkom w  oparciu o środki własne, kierując się w swojej działalności zasadami opracowanymi przez twórcę polskiej spółdzielczości kredytowej dr  Franciszka Stefczyka.

Spadkobiercą i kontynuatorem powołanego Towarzystwa  jest funkcjonujący do dnia dzisiejszego Bank Spółdzielczy w  Wartkowicach, który na przestrzeni swojej przeszło 100 letniej  działalności pracuje na rzecz swoich członków, dbając o jakość  oferowanych produktów bankowych, zyskując tym samym zaufanie i  przychylność Klientów.
Bank Spółdzielczy jest własnością prywatną, aktualnie zrzesza 649 członków.
Od roku 1995 BS Wartkowice zrzeszony jest w SGB-Bank S.A. w Poznaniu  tworząc wraz z innymi bankami spółdzielczymi Spółdzielczą Grupę Bankową  (SGB).
Zgodnie z hasłem „Bank Spółdzielczy zawsze po drodze”  jesteśmy blisko naszych Klientów gotowi zaoferować obsługę finansową na najwyższym poziomie.
Dbałość o systematyczne podnoszenie jakości  świadczonych usług to jedno z priorytetowych założeń strategii rozwoju  konsekwentnie realizowanej przez nas od wielu lat.
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści