Nota Prawna - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nota Prawna
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach oświadcza, iż wszelkie treści opublikowane w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny. Bank dokłada starań, aby informacje opublikowane w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz ich skutki podejmowane w oparciu o te informacje.

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach nie odpowiada za informacje podane w zewnętrznych serwisach, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie, ponieważ są one niezależne i Bank nie ma wpływu na ich zawartość.

Użytkownik  korzystając z informacji umieszczonych na  stronach "bswartkowice.pl" przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna, formularze interaktywne oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą korzystania z bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Wartkowicach, czyli strony "https://ib.bswartkowice.pl".

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat oferty Banku, zapraszamy do naszych placówek w Wartkowicach, Łęczycy  i Poddębicach.

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści