mpp_split_payment - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) (split payment)

KOMUNIKAT
dla Klientów Banku

15 grudnia 2017r. Sejm RP przyjął „Ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw”. Zgodnie z Ustawą wprowadzony został nowy typ rozliczeń (płatności), polegający na tzw. mechanizmie podzielonej płatności (Split Payment).
Mechanizm podzielonej płatności VAT funkcjonuje od 1 lipca 2018 roku i był jedynie opcją dobrowolną. Od 1 listopada 2019 roku mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy dla bardzo wielu branż. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy nie stosowali dotąd split payment muszą dostosować procesy płatności do nowych przepisów.
Mechanizm ten polega na wydzieleniu przez kupującego z faktury wartości podatku VAT oraz wartości netto i przekazaniu ich odpowiednio na rachunek VAT oraz główny rachunek rozliczeniowy sprzedawcy.
 
Najważniejsze zasady split payment:
  • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami z określonych w ustawie grup towarowo-usługowych;
  • obejmuje wyłącznie transakcje powyżej 15 tys. zł. Zapłaty o niższych kwotach mogą być realizowane tradycyjnym przelewem bankowym lub gotówką;
  • opłacenie gotówką zakupów przekraczających wartość 15 tys. zł uniemożliwia nabywcy ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów;
  • do kosztów firmowych nie można zaliczyć także zakupu towaru czy usługi, gdy zapłata za nie nastąpiła bez obowiązującego dla tej grupy MPP;
  • podmioty zagraniczne rozliczające transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
  • wprowadzony zostaje obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Z rachunku MPP przedsiębiorcy mogą jedynie:
  • zapłacić dostawcy kwotę podatku VAT związaną z dokonywaną transakcją (i tylko na jego rachunek VAT) – zapłata wartości netto odbywa się przy wykorzystaniu rachunków zwykłych;
  • wpłacić VAT do urzędu skarbowego zgodnie z kwotą wskazaną w składanej deklaracji;
  • „uwolnić” środki, w celu ich „uwolnienia” należy złożyć specjalny wniosek, na rozpatrzenie którego organy podatkowe mają aż 60 dni, mogą też odmówić zgody na wypłatę środków.

Nowością po wejściu w życie nowelizacji ustawy jest możliwość wykorzystania środków z rachunków rozliczeniowych VAT również do opłacania składek ZUS, podatku dochodowego, cła i akcyzy. Oznacza to jednak, że US będzie mógł dokonywać egzekucji z rachunków VAT nie tylko w zakresie VAT, ale także PIT, CIT, ZUS, ceł czy akcyz.
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści