mikrorachunek_podatkowy - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
mikrorachunek podatkowy
Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał przy wpłatach należności z tytułu PIT, CIT i VAT. Numer mikrorachunku podatkowego można uzyskać już teraz, korzystając z generatora, dostępnego na stronie podatki.gov.pl, lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy tylko: PESEL lub NIP. Generator działa całodobowo (wymaga dostępu do Internetu), umożliwia więc sprawdzenie numeru mikrorachunku w dowolnym momencie i miejscu, np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).

O czym należy pamiętać:
  • Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia.
  • Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami.
  • Przed użyciem mikrorachunku podatkowego (tj. przed przelewem), zawsze warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (począwszy od pozycji nr 3) i prawidłowy PESEL lub NIP.
  • Aktualnie funkcjonujące rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego:
  • Mikrorachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.
  • Zwroty nadpłat będą realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas.
  • Zaliczki na podatek pracowników będą wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, czyli płatnika.
  • Pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Korzyści dla podatnika:
  • Wygodny i prosty sposób na zapłatę  PIT, CIT i VAT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
  • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.
  • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.
  • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.
  • Szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT – szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami.

Korzyści dla płatników:
  • Wygodny i prosty sposób na zapłatę zaliczek PIT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
  • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.
  • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.
  • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.
  • Wpłata tak jak dotychczas zbiorczej kwoty za wszystkich pracowników – pracodawca nie będzie zobowiązany do pozyskania mikrorachunków podatkowych swoich pracowników, jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści