kredyt-plynnosciowy - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Kredyt płynnościowy – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych
Kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym.

Kredyt może być wykorzystany na:
Uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Okres stosowania dopłat do 60 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kredytu.

Pozostałe warunki
  • prowizja przygotowawcza (jednorazowa) w wysokości 0,5% kwoty udzielonego kredytu.
  • oprocentowanie kredytu wynosi 2% w stosunku rocznym.
  • zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie.
 
Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.
 
Kredyty płynnościowe mogą być udzielane nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do naszych placówek!
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści