Konto Internetowe - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Konto Internetowe
Konto Internetowe umożliwia Klientowi Banku obsługę rachunków poprzez sieć Internet. Dzięki usłudze Klient może sam wykonywać operacje bankowe związane z jego rachunkami – przelewy, kontrola stanu rachunków. Klient ma dostęp do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez kolejek i trudności komunikacyjnych. Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego, zalogować się do systemu, posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej z przeglądarką WWW oraz podpisać niezbędne dokumenty w placówce Banku.

Usługa Internet Banking to:
  • łatwy dostęp do wszystkich rachunków wskazanych przez Klienta niezależnie od miejsca i czasu,
  • wykonywanie dowolnych przelewów, w tym składki ZUS i Urząd Skarbowy,
  • definiowanie przelewu w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek,
  • uzyskanie informacji o wysokości sald na rachunkach,
  • uzyskanie informacji o historii rachunku i bieżących operacjach,
  • wygoda i oszczędność czasu,
  • tańsze opłaty za przelewy,
  • bezpieczeństwo dokonywanych operacji bankowych.

Przyjęta polityka bezpieczeństwa opiera się na unikalnych hasłach jednorazowych za pomocą SMS-ów, które wykorzystywane są do autoryzacji transakcji, a w szczególności do obsługi i definicji przelewów. Klienci posiadający Aplikację mobilną Nasz Bank mogą autoryzować transakcje za pomocą aplikacji. Ponadto każdy Klient posiada unikatowy login i hasło, bez którego nie zaloguje się do systemu. Każde działanie użytkownika jest rejestrowane w systemie. Taka procedura jest wynikiem dbałości o bezpieczeństwo systemu Internet Banking.

Instrukcje użytkownika - Internetowa Obsługa Rachunku:
Zmiana sposobu wpisywania hasła podczas logowania do Bankowości Internetowej - przykład
SMS Banking

SMS Banking - usługa umożliwiająca Klientowi otrzymywanie informacji za pośrednictwem telefonu komórkowego np. o stanie środków na rachunku oraz o obrotach na rachunku.
Płatności internetowe PayByNet
Usługa PayByNet pozwala wygodnie i szybko płacić za zakupy internetowe, a także pomoże bezpośrednio z konta internetowego regulować opłaty wymagane przy załatwianiu spraw urzędowych.


Jak skorzystać z usługi PayByNet:
 • Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym akceptującym płatności w systemie „PayByNet", podczas wyboru rodzaju płatności, należy wybrać „PayByNet", a po wyświetleniu strony serwisu - należy kliknąć ikonę z logo SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa; następnie wybrać województwo łódzkie i Bank Spółdzielczy w Wartkowicach,
 • potwierdzenie wyboru banku spowoduje automatyczne przekierowanie na stronę logowania do Internet Bankingu Banku Spółdzielczego w Wartkowicach,
 • po poprawnym zalogowaniu wyświetli się strona z informacjami dotyczącymi przelewu, a system poprosi o jego zaakceptowanie,
 • akceptacja kończy się wysłaniem do sklepu informacji o wykonanej płatności, co jest sygnałem dla Sprzedającego, który może niezwłocznie przystąpić do realizacji zamówienia.

Więcej informacji – https://www.paybynet.pl
Bezpieczne korzystanie z Bankowości Internetowej
Wiedza o bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej jest ważnym czynnikiem ograniczającym zagrożenia występujące w tym obszarze. Świadomość użytkownika oraz rozwaga w korzystaniu ze współczesnych zdobyczy elektroniki, to poza zabezpieczeniami technicznymi stosowanymi przez Bank, nieodzowne elementy w budowaniu bezpiecznych standardów korzystania z systemów bankowości elektronicznej. Chcąc zapewnić Klientom komfort bezpieczeństwa, poprzez świadome ograniczanie najbardziej typowych zagrożeń w bankowości elektronicznej, zachęcamy do zapoznania się z krótkim przewodnikem najistotniejszych zasad bezpieczeństwa.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa
  • Chroń swoje hasła przed dostępem osób trzecich;
  • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
  • Nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;
  • Nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną;
  • Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach;
  • Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzaj poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy;
  • Nie zapisuj loginu i hasła na urządzeniu – pamiętaj, że może ono trafić w niepowołane ręce;
  • Nie instaluj oprogramowania pochodzącego z nieznanego źródła;
  • Nie korzystaj z mechanizmów „kopiuj i wklej” w celu wprowadzenia numeru rachunku bankowego;
  • Unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
  • Dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane aktualizacje;
  • Zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall);
  • Dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa oraz oprogramowanie do obsługi plików "pdf" były zawsze aktualne;
  • Hasła podawaj wyłącznie, aby autoryzować transakcję;
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
  • Zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
  • Zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://;
  • Zawsze kończąc pracę pamiętaj o wylogowaniu się;
  • Twoja strona logowania do Banku to: https://ib.bswartkowice.pl - jeśli widzisz w polu adresowym inne dane - nie loguj się! Sprawdź poprawność wprowadzonego adresu ponownie.
Blokowanie dostępu do Bankowości Internetowej
W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub nieuprawnionego dostępu do środka identyfikacji elektronicznej, Klient powinien niezwłocznie zablokować usługę Internet Bankingu w jeden z poniższych sposobów:
  • zawiadamiając telefonicznie Bank pod numerem telefonu +48 506 208 494 w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00,
  • logując się w bankowości elektronicznej - opcja w zakładce "Ustawienia" - "Kanały dostępu i urządzenia" umożliwia blokowanie dostępu do rachunków poprzez Internet. Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w Banku lub sam Klient przed opuszczeniem okna z wymienionym menu,
  • poprzez kolejne trzykrotne wpisanie nieprawidłowego hasła stałego lub kodu SMS,
  • dokonując tego osobiście w placówce Banku.

Zablokowaną w ten sposób usługę można odblokować wyłącznie w Banku.

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści