Kontakt - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
ADRES CENTRALI BANKU
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
99-220 Wartkowice ul. Targowa 12
S e k r e t a r i a t
tel. 43 678-51-28     fax 43 678-58-36
e-mail: bank@bswartkowice.pl
e-mail: rekrutacja@bswartkowice.pl

GODZINY OBSŁUGI KLIENTA

Oddział Wartkowice
od godz. 08:00 do godz. 15:00
Filia Łęczyca
od godz. 08:00 do godz. 15:30
Filia Poddębice
od godz. 08:45 do godz. 16:30
Filia w Poddębicach
99-200 Poddębice,  Plac Kościuszki 4a

tel. 43 678-35-02   fax 43 678-35-03Punkt Obsługi Bankowej w Łęczycy
99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 11b

tel. 24 721-00-80Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
99-220 Wartkowice ul. Targowa 12

tel. 43 678-51-28   fax 43 678-58-36

BANKOMAT - ul. Targowa 12
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści