Klienci Indywidualni - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
KLIENCI INDYWIDUALNI    RACHUNKI     -     LOKATY  -    KREDYTY   -    KARTY  -  PROMOCJE
RACHUNKI
ROR - Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy
Zalety produktu:
 • możliwość rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 • możliwość lokowania niskich kwot,
 • nieograniczony dostęp do rachunku,
 • dostęp do środków poprzez placówki Banku, konto internetowe - Internet Banking, telefon - aplikację mobilną Nasz Bank , bankomaty,
 • dyspozycje złożone do godziny 14:15 Bank wykonuje  w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego,
 • możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób,
 • korzystanie z innych usług oferowanych przez Bank: zlecenia stałe, kredyt odnawialny, karty płatnicze, polecenia zapłaty.
PRP - Podstawowy rachunek płatniczy
Przeznaczony dla konsumentów, dla których żaden dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.), z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 u.u.p.
 

 
Zalety produktu:
 
 • możliwość dokonywania wpłat środków pieniężnych na rachunek w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
 • możliwość dokonywania wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa w UE, w bankomacie lub placówce dostawcy,
 • wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich.
   
  Rachunek oszczędnościowy
  Cechy produktu:
  • służy do gromadzenia środków pieniężnych,
  • minimalna pierwsza wpłata – 100zł,
  • minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku – 100zł,
  • nieograniczona wysokość i częstotliwość wpłat (z wyjątkiem pierwszej wpłaty),
  • umowa zawierana na czas nieokreślony,
  • oprocentowanie zmienne,
  • odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty środków do dnia poprzedzającego dzień wypłaty,
  • odsetki na rachunku kapitalizowane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
  • bezpieczeństwo środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
   LOKATY
   Terminowe lokaty oszczędnościowe

   BEZPIECZNE LOKOWANIE OSZCZĘDNOŚCI

   Cechy produktu:
   • minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej - 500 zł,
   • oprocentowanie zmienne lub stałe,
   • elastyczne okresy lokowania - od 1 miesiąca do 12 miesięcy,
   • lokata odnawia się automatycznie na kolejny okres umowny,
   • kapitalizacja odsetek po zadeklarowanym okresie,
   • możliwość zadysponowania odsetkami po upływie okresu umownego,
   • możliwość ustanowienia pełnomocnika,
   • bezpieczeństwo środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
                  

   Szczegółowe informacje na temat lokat w promocji
    KREDYTY
    Bank posiada w swojej ofercie:
    Kredyt odnawialny w ROR
    Cechy produktu:
    • dla obecnych i nowych klientów
    • możliwość wykorzystania w dowolnym momencie
    • udzielany w formie linii kredytowej
    • wygodny sposób kredytowania
    • możliwość wydatkowania kwoty na dowolny cel

    Przykładowe koszty kredytu: 2300,00 zł na 32 miesiące
    Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 12,41%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2.300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 3.001,21 zł, oprocentowanie stałe 6,50%, całkowity koszt kredytu 701,21 zł (w tym prowizja przygotowawcza 50,00 zł, prowizja za odnowienie kredytu 100,00 zł, odsetki 402,71 zł, opłata za prowadzenie rachunku 148,50 zł), spłata kapitału jednorazowo w wysokości 2.300,00 zł, spłata odsetek w okresach miesięcznych. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.


    Kredyt gotówkowy
    Cechy produktu:
    • dla obecnych i nowych klientów
    • na własne potrzeby konsumpcyjne
    • możliwość kredytowania do 60 miesięcy
    • możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń
    • kwota kredytu ustalana indywidualnie

    Przykładowe koszty kredytu: 25.000,00 zł na 43 miesiące
    Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,56%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 29.363,27 zł, oprocentowanie zmienne 7,44%, całkowity koszt kredytu 4.363,27 zł (w tym prowizja przygotowawcza 750,00 zł, odsetki 3.613,27 zł), 42 miesięczne równe raty kapitałowo- odsetkowe po 665,42 zł, ostatnia 43 rata wyrównująca w kwocie 665,63 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.


    Kredyt mieszkaniowy
    Cechy produktu:
    • długi okres kredytowania
    • możliwość odroczenia spłaty
    • indywidualne podejście do każdego klienta
    • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
    • szybka decyzja kredytowa
    • proste procedury

    Przeznaczenie kredytu
    • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego
    • budowa, rozbudowa lub dokończenie budowy domu jednorodzinnego
    • zakup działki budowlanej
    • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym
    • adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (strych, suszarnia)
    • remont lub modernizacja mieszkania lub domu jednorodzinnego
    • spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku

    Przykładowe koszty kredytu:  200.000,00 zł na 180 miesięcy
    Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,46%, okres obowiązywania umowy 180 miesięcy, wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 340.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 325.258,78 zł, oprocentowanie zmienne 7,05%, całkowity koszt kredytu 127.327,78 zł (w tym prowizja przygotowawcza 2.000,00 zł, odsetki 125.258,78 zł), pierwsze 179 miesięcznych równych rat kapitałowo—odsetkowych po 1.806,97 zł, ostatnia 180 rata wyrównująca 1.811,15 zł.. Umowa o kredyt będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy hipoteką. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest również ubezpieczenie nieruchomości. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.06.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.
    W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast spowoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu mieszkaniowego.


    Pożyczka hipoteczna
    Cechy produktu:
    • na dowolny cel
    • długi okres kredytowania
    • szybka decyzja kredytowa
    • proste procedury


    KARTY
    Karty płatnicze – debetowe (Mastercard / Visa) - zbliżeniowe
    Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa do konta osobistego, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych.

    Zalety produktu:
    • wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki,
    • płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty MasterCard/Visa (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą,
    • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę do kwoty 100 zł - bez potwierdzenia numerem PIN*,
    • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure,
    • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych  logo MasterCard/Visa w kraju i za granicą przez całą dobę,
    • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cashback lub Płać i Wypłacaj,
    • kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
    • minimum formalności przy wydaniu karty,
    • bezpieczeństwo:
     • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w rękach użytkownika,
     • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty.

    * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.
    3D – Secure
    Usługa 3D-Secure jest usługą umożliwiająca dokonanie transakcji bezgotówkowej w Internecie, u akceptantów udostępniających tę usługę, z wykorzystaniem:
    1) odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalonej przez użytkownika w Banku i hasła 3D-Secure,
    lub
    2) potwierdzenie transakcji w aplikacji mobilnej NASZ BANK, o ile posiadacz rachunku/użytkownik karty wybrał taki sposób akceptacji transakcji.

    Usługa 3D-Secure jest automatycznie uruchamiana przy aktywacji karty.

    Jeśli żadna ze wskazanych metod potwierdzania transakcji nie zostanie wybrana, użytkownik karty nie zapłaci kartą w internecie z użyciem metody 3D-Secure.

    Użytkownik w placówce Banku może:
    • ustalić lub zmienić odpowiedź na hasło weryfikacyjne;
    • dokonać zmiany metody akceptacji transakcji.

    Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowej w Internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym.

    W przypadku dokonywania kartą transakcji bezgotówkowej w Internecie, autoryzacja transakcji polega na podaniu, w zależności od wymagań akceptanta:
    1) wspierającego usługę 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i cyfr nadrukowanych na rewersie karty (tzw. CVV2 / CVC2) oraz potwierdzenie transakcji w sposób określony wyżej;
    2) który nie udostępnił usługi 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i cyfr nadrukowanych na rewersie karty (tzw. CVV2 / CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty ważności.

    W przypadku trzykrotnego podania błędnej odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne lub błędnego hasła 3D-Secure, usługa 3D-Secure zostanie zablokowana. Użytkownik może w dowolnej chwili zgłosić wniosek o odblokowanie usługi w placówce Banku.

    1. System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz Mastercard International.
    2. Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet korzystając z poniższych odnośników:
    Usługa "CHARGEBACK" - zwrot kosztów (Visa i MasterCard)
    1. W przypadku transakcji dokonywanych kartami Bank świadczy usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku, gdy:
    1) zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową,
    2) zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony,
    3) zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową),
    4) dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków pieniężnych,

    2. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez użytkownika działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji
    lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty,

    3. Użytkownik składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2.

    4. Do wniosku o usługę chargeback należy dołączyć następujące dokumenty:
    1) potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi;
    2) pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane w regulaminie w rozdziale dotyczącym składania reklamacji;
    3) szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności;
    4) informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie: daty i formy kontaktu użytkownika z akceptantem, danych akceptanta, treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta);
    5) informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie – jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu towaru;
    6) informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do usługodawcy oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od usługodawcy lub paragonu z informacją o zwrocie środków pieniężnych.

    5. Bank przeprowadza usługę chargeback zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji (Visa lub Mastercard), tj. na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.

    6. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji użytkownikowi jest niezależna od Banku.

    7. Bank informuje użytkownika o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.
    USŁUGA "CASHBACK" - PŁAĆ KARTĄ I WYPŁACAJ (VISA I MASTERCARD)
    Poznaj prosty sposób na pobranie gotówki z konta. Z usługą cashback zapłacisz kartą za zakupy i jednocześnie wypłacisz pieniądze w sklepie, na stacji benzynowej czy na poczcie! Szybko, wygodnie i po drodze!


    Jak skorzystać z usługi cashback?


    Pamiętaj, że dostępność usługi uzależniona jest od ilości gotówki w kasie.

    Gdzie płacąc kartą za zakupy wypłacisz gotówkę?


    Miejsca z możliwością realizacji usługi cashback oznaczone są tymi logotypami:    Szczegółowe informacje o produkcie otrzymacie Państwo w placówkach Banku. Zapraszamy!
    Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
    Komisji Nadzoru Finansowego
    CODE SWIFT: GBWCPLPP
    Wróć do spisu treści