Express Elixir - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Express Elixir - przelewy natychmiastowe
Express Elixir - Natychmiast przelewasz <-> Natychmiast odbierasz
Przelewy Express Elixir już dostępne w Bankach Spółdzielczych SGB! Jest to pierwszy w Polsce i drugi w Europie profesjonalny system rozliczeniowy, umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów  natychmiastowych.

Oszczędność czasu
Większość transakcji realizowana jest w czasie kilku sekund, dlatego jest to optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy liczy się czas dotarcia pieniędzy do odbiorcy. Daje możliwość rozliczania transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Innowacyjne rozwiązanie
System został uznany „Liderem Innowacji 2012” w kategorii „Najciekawsza innowacja dla banku” w konkursie Liderów Świata Bankowości. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Do prowadzenia rozliczeń nie są wykorzystywane rachunki pozabankowych instytucji pośredniczących. Środki zgromadzone na potrzeby rozliczania transakcji są zdeponowane w NBP, pieniądze klientów nie opuszczają więc systemu bankowego.

Jak działa Express Elixir?
  • Aby móc złożyć dyspozycję realizacji przelewu natychmiastowego, konieczne jest, aby bank odbiorcy przelewu był dostępny w systemie i realizował przelewy natychmiastowe*.
  • Przelewy można realizować w placówce Banku i/lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
  • Przelewy natychmiastowe realizowane są wyłącznie w złotych.
  • Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.
  • Dyspozycja przelewu natychmiastowego może być składana przez 24h, 7 dni w tygodniu.
  • Limit pojedynczej transakcji ustala Bank Spółdzielczy.

*Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej www.expresselixir.pl
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści