bankomat-wplatomat - bswartkowice.pl

Przejdź do treściPONIŻEJ JEST WERSJA ROBOCZA INSTRUKCJI DLA KLIENTÓWFunkcjonalność urządzenia:
  • tradycyjne wypłaty z rachunku;
  • wpłaty bezpośrednio na rachunek Klienta (wpłacona kwota jest natychmiast widoczna na rachunku i możliwa do wykorzystania np.: w innych bankomatach, kasach banku lub w bankowości elektronicznej);
  • sortowanie jakościowe i ilościowe banknotów – Klient nie musi układać banknotów nominałami;
  • uzyskanie informacji o dostępnych środkach;
  • komunikaty głosowe dla osób niedowidzących.

Aby korzystać z nowych funkcjonalności, należy aktywować usługę „Mój Rachunek” w bankomacie. Opcję uruchamia się samodzielnie i jednorazowo.

Jak aktywować usługę „Mój rachunek”?

  1. Po włożeniu karty do bankomatu i wybraniu języka polskiego należy wprowadzić PIN.

  1. Po wejściu w „dostępne operacje” należy wybrać funkcję „Odblokuj PIN”.


3. Następnie w widocznym ekranie wybieramy opcję „POTWIERDZENIE - EKRAN”

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści