Aktualności strona 02 - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
informacja
KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW - ZMIANY W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA USŁUGI 3D SECURE.
Szanowni Państwo!

W najbliższych tygodniach zaczną obowiązywać ważne zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure, dlatego poniżej przypominamy istotne informacje:
  • Z dniem 31 października br. wejdą w życie zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure dla wszystkich kart wydanych w ramach Zrzeszenia SGB. Od tego dnia podczas płatności internetowych z wykorzystaniem usługi 3D Secure obowiązkowe będzie tzw. silne uwierzytelnienie, czyli potwierdzanie transakcji metodą :

Podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalone wcześniej w Banku oraz podanie kodu
      przesłanego za pomocą sms na numer telefonu komórkowego powiązanego z kartą klienta.”
 
  • Od 28 września br. – podczas wizyty w Banku klienci będą mieli możliwość dokonania zmiany weryfikacji transakcji internetowych
    z wykorzystaniem usługi 3D Secure.
Sama metoda działać będzie od 31 października br.
  • Do 30 października br. transakcje internetowe potwierdzane będą nadal za pomocą dotychczasowych metod (hasło statyczne
    lub hasło 3D Secure - kod wysłany sms).

UWAGA: jeżeli posiadacz karty nie zmieni metody potwierdzania transakcji z wykorzystaniem usługi 3D Secure (odpowiedź na pytanie weryfikacyjne + sms), od dnia 31 października br. nie zapłaci za transakcje wykonywane w Internecie, jeżeli wymagane będzie dodatkowe potwierdzenie.
 
informacja
INFORMACJA
Szanowni Klienci,
z dniem 7 sierpnia 2020 roku został wprowadzony dla klientów niebędących Klientami SGB i zrzeszonych Banków Spółdzielczych limit w wysokości 500 PLN na pojedynczą transakcję wypłaty gotówki z bankomatów obsługiwanych przez systemy IT Card.
Zarząd Banku
informacja
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WARTKOWICACH
W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wartkowicach.
W obradach uczestniczyło 23 delegatów oraz zaproszeni goście.
W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli podsumowało działalność Banku za 2021 rok, zatwierdziło sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, jak również podjęło uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, a także dokonało wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.

Rada Nadzorcza w kadencji 2022 – 2026 będzie pracować w składzie:

1. Owczarek Gabriel  -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Matusiak Paweł  -  Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Walczak Dorota  -  Sekretarz
4. Andrzejczak Krzysztof  -  Członek Rady
5. Jóźwiak Tadeusz  -  Członek Rady

Składamy serdeczne podziękowania Delegatom za uczestnictwo w Zebraniu!
Szczególne podziękowania składamy wszystkim Klientom i Partnerom Banku Spółdzielczego w Wartkowicach, którzy nam zaufali
i korzystają z oferowanych przez nas usług bankowych.
Serdecznie dziękujemy pracownikom za wkład pracy w rozwój Banku i sprawną, przyjazną obsługę Klientów.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Wartkowicach

informacja
ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI ZBLIŻENIOWYCH DOWOLNĄ KARTĄ BEZ PIN DO 100 ZŁ.
Klienci Banków Spółdzielczych SGB przy zakupach  mogą już korzystać z limitu 100,00 zł w transakcjach zbliżeniowych kartą Visa i Mastercard bez podawania numeru PIN.  
 
Jeśli to karta Mastercard, z której już korzystasz, lub nowa karta Visa – nie musisz nic robić, by aktywować nowe limity transakcji. W przypadku karty Visa, którą już posiadasz – usługa zacznie działać po wykonaniu jednej transakcji stykowej.
 
Pamiętaj: płatność bez PIN-u zwiększa Twoje bezpieczeństwo w dobie koronawirusa.
 
Przypominamy, że korzystając z cyfrowych portfeli Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay nie musisz podawać PIN-u niezależnie od limitu. W tym przypadku PIN zastępują zabezpieczenia Twojego smartfona lub smartwatcha.
MIKRORACHUNEK PODATKOWY
Mikrorachunek podatkowy - sprawdź kto go powinien mieć i jakie jest jego przeznaczenie.
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) (SPLIT PAYMENT)
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) (split payment) - kogo obowiązuje i jak funkcjonuje.
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści