Aktualności strona 01 - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
informacja
Godziny funkcjonowania placówek w okresie świątecznym.
Szanowni Państwo, w związku z nadchodzącym okresem świątecznym informujemy o godzinach funkcjonowania placówek i czasie realizacji zleceń.
informacja
Kredyt płynnościowy – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych
Kredyt płynnościowy także w ofercie Banku Spółdzielczego w Wartkowicach. Zapraszamy!
informacja
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WARTKOWICACH
W dniu 20 czerwca 2023 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wartkowicach.
W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli podsumowało działalność Banku za 2022 rok, zatwierdziło sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, jak również podjęło uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.


Składamy serdeczne podziękowania Delegatom za uczestnictwo w Zebraniu!
Szczególne podziękowania składamy wszystkim Klientom i Partnerom Banku Spółdzielczego w Wartkowicach, którzy nam zaufali
i korzystają z oferowanych przez nas usług bankowych.
Serdecznie dziękujemy pracownikom za wkład pracy w rozwój Banku i sprawną, przyjazną obsługę Klientów.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Wartkowicach

informacja
KALENDARZ ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH GRUP CZŁONKOWSKICH W 2023 ROKU
Zarząd Banku Spółdzielczego w Wartkowicach zawiadamia o zebraniach sprawozdawczych Grup Członkowskich zgodnie z ustalonym kalendarzem.
informacja
NOWY BANKOMAT RECYKLINGOWY Z FUNKCJĄ WPŁATOMATU JUŻ DZIAŁA - ZAPRASZAMY!
Szanowni Klienci
Miło nam poinformować, że z dniem 17 kwietnia 2023r. Bank Spółdzielczy w Wartkowicach uruchomił nowy bankomat recyklingowy. Jest to innowacyjne rozwiązanie ułatwiające Klientom Banku przeprowadzanie podstawowych operacji bankowych – wpłaty/wypłaty.
Urządzenie znajduje się w Wartkowicach ul. Targowa nr 12
Uruchomiony bankomat recyklingowy oprócz standardowych wypłat umożliwia Klientom Banku Spółdzielczego w Wartkowicach wpłacanie gotówki na konto osobiste lub firmowe bez konieczności dokonywania tej operacji w kasie oddziału, bez względu na porę dnia lub dni wolne od pracy.
Klienci Banku Spółdzielczego mogą realizować wypłaty i wpłaty  z natychmiastowym księgowaniem na rachunku. Oznacza to, że w przypadku realizacji wpłaty Państwa pieniądze znajdą się na rachunku w ciągu kilku sekund.
Urządzenie przyjmuje wpłaty realizowane banknotami do 200 szt. w jednej transakcji, 24 godziny na dobę.
Z a p r a s z a m y !


informacja
USTAWOWE „WAKACJE KREDYTOWE”
Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. można zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”.
 
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) Kredytobiorcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego...
informacja
URZĄD KNF ZWRACA UWAGĘ NA RYZYKO ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI CYBERPRZESTĘPCÓW
W ślad za komunkiatem UKNF przypominamy, że...
informacja
TWOJE PRAWA PRZY DOKONYWANIU PŁATNOŚCI W EUROPIE
  
informacja
BLIK - ŁATWE I BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
informacja
SGB ID - POTWIERDZANIE TOŻSAMOŚCI
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści