bswartkowice.pl

Przejdź do treści
1911 - 2021  *  JUBILEUSZ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WARTKOWICACH  *  110 LAT POD OSŁONĄ POLSKIEGO KAPITAŁU  *  KU POŻYTKU DOBRA SPÓLNEGO  *
Kredyt "EKO"
Aplikacja Nasz Bank
Blik na telefon
Nowy Bankomat
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści